Bezwaar tegen de WOZ-waarde van uw huis

De WOZ-waarde wordt gebruikt om de hoogte van belastingen en heffingen te bepalen, zoals de onroerendezaakbelasting. Als u het niet eens bent met de hoogte van de WOZ-waarde van uw huis, kunt u bezwaar maken. U dient dan binnen zes weken na beschikkingsdatum, een bezwaarschrift te hebben ingediend. Laura Makelaardij & Advies begeleidt u professioneel en efficiënt. Carla, onze WOZ-specialist, heeft jarenlang zelf ‘in de WOZ’ gewerkt en ondersteunt u met het indienen van een goed onderbouwd bezwaarschrift. Hiermee bespaart u een hoop tijd en vergroot u de kans op verlaging van de WOZ-waarde maximaal.

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van een geërfd huis

Heeft u een erfenis ontvangen met daarin een woning? Ook dan kunt u bij ons terecht. De erfbelasting bij een huis wordt berekend over de WOZ-waarde. U hoeft de WOZ-waarde niet zonder meer te accepteren en kunt als erfgenaam alsnog bezwaar maken. Om als erfgenaam bezwaar te kunnen maken dient er eerst een nieuwe WOZ-beschikking bij de gemeente te worden aangevraagd. Als u de nieuwe WOZ-waarde dan nog steeds te hoog vindt, kan er een bezwaarschrift worden ingediend.

Kosten indienen bezwaarschrift WOZ-waarde

Wilt u uw bezwaar laten indienen door Laura Makelaardij & Advies? Dan komt Carla bij u langs om uw woning op te nemen (taxeren) en relevante zaken te bespreken. Vervolgens beoordeelt zij of de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld. Als dit het geval is dan kan zij namens u bezwaar indienen tegen de WOZ-beschikking. De kosten voor het indienen van een WOZ-bezwaar bedragen € 295,00 inclusief btw. Verkoopt u uw woning of de woning uit een nalatenschap via ons kantoor? Dan dienen we, indien noodzakelijk, kosteloos bezwaar voor u in.

Wordt de WOZ-waarde naar aanleiding van het bezwaar verlaagd dan ontvangt u een proceskostenvergoeding. Deze ontvangt u alleen als u een derde inschakelt voor het indienen van uw bezwaar.

Heeft u vragen of wilt u ons inschakelen voor een bezwaarschrift?

Neem gerust contact op.

Contact