Woning blijft achter in een nalatenschap

Na het overlijden van een dierbare moet er zoveel geregeld worden dat er in beginsel amper tijd is om te rouwen. Naast het regelen van alles rondom de uitvaart wacht er voor erfgenamen van dierbaren met een koopwoning nog een zware taak, namelijk het verkopen van deze woning en het regelen van alles dat daarbij komt kijken.

Wij ondersteunen u waar nodig

We staan u in deze situatie bij door overzicht aan te brengen en inzichtelijk te maken welke stappen er genomen moeten worden. Tevens ondersteunen we u waar nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • vaststellen en controleren wie bevoegd is de woning te verkopen en te leveren;
  • bezwaar indienen tegen de WOZ-waarde (indien noodzakelijk);
  • ondersteuning bij administratieve zaken zoals offertes opvragen en het regelen van het ontruimen van de woning en het aanvragen van het energielabel;
  • het laten uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden t.b.v. de verkoop;
  • zorgdragen voor het opnemen van de juiste clausules in de koopovereenkomst (zoals bijvoorbeeld de ‘niet-bewoningsclausule’);
  • en uiteraard de totale begeleiding bij de verkoop van de woning.

Waar kunnen we u bij ondersteunen?

We komen geheel vrijblijvend bij u langs om de mogelijkheden te bespreken en kennis te maken.