Veelgestelde vragen

Aankoop

Kosten koper (k.k.) betekent dat de koper alle kosten verband houdende met de overdracht van de aangekochte woning voor zijn rekening neemt. De kosten koper bedraagt circa 6 % van de koopprijs van de aangekochte woning. Onder de kosten koper vallen de volgende kosten: 

- 2% overdrachtsbelasting; 
- notariskosten voor de opmaak van de akte van levering; 
- kadasterkosten voor inschrijving akte van levering. 

Naast deze kosten dient de koper, ook rekening te houden met:

- notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte; 
- kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte. 

Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/haar woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Houdt hier dus rekening mee indien u een woning koopt!

Een koper heeft op grond van de wet een bedenktijd van drie dagen. Gedurende deze drie dagen kan de koper, zonder opgave van redenen, de koopovereenkomst ontbinden.

De bedenktijd begint te lopen om 0.00 uur van de dag nadat de koper een exemplaar van de door hem en de verkoper ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen. Van deze drie dagen moeten er twee dagen werkdagen zijn. Eindigt de bedenktijd op een zaterdag, zondag of feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende dag die dat niet is.

Als de koper een beroep wil doen op de bedenktijd, moet hij ervoor zorgen dat de ontbindingsverklaring de verkoper vóór het verstrijken van de drie-dagen-termijn heeft bereikt. De wettelijke bedenktijd geldt overigens niet voor de koper die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, en ook niet voor de verkoper.

Algemeen - begrippenlijst

De vergoeding die de makelaar ontvangt voor de begeleiding bij de aan- of verkoop van een huis.
Het energielabel is verplicht bij de verkoop of verhuur van woningen en appartementen. Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. 

U kunt online uw voorlopige energielabel inzien of een definitief energielabel aanvragen. Ook kunt u uw bestaande energielabel vernieuwen. Bijvoorbeeld omdat u uw huis energiezuiniger heeft gemaakt. Het energielabel blijft 10 jaar geldig. 

U kunt een definitief energielabel online aanvragen via www.energielabelvoorwoningen.nl.

Onderhandelingen

Het antwoord is nee. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. Hij kan zelfs besluiten de vraagprijs tijdens de onderhandelingen te verhogen.

Dit zal in de praktijk overigens niet vaak voorkomen, maar het is dus wel mogelijk. Daarnaast geldt er een schriftelijkheidsvereiste, waarbij de koop pas tot stand komt nadat beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend. 

U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper positief reageert op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.

Verkoop

Nee. Als u ons inschakelt voor de verkoop van uw huis dan zult u de kosten van onze dienstverlening zelf moeten betalen. De koper betaalt wel de kosten van een eventuele aankoopmakelaar.