4 Vragen over de WOZ-waarde van een woning

Wat is de WOZ-waarde?

WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. De wet is opgesteld om de waardering van alle onroerende zaken (bijvoorbeeld woningen) in Nederland te regelen en daarmee bij iedereen op gelijke wijze belasting te heffen. De gemeente bepaalt de WOZ-waarde van alle onroerende zaken in haar gemeente. Elk jaar wordt de WOZ-waarde opnieuw vastgesteld en ontvang je dus een nieuwe aanslag.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

De WOZ-waarde wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de staat van onderhoud, de omgeving en eventuele andere omstandigheden.

De WOZ-waarde heeft altijd als peildatum 1 januari van het jaar ervoor. Dat betekent dat deze 1 tot 2 jaar achterloopt op de marktwaarde. In een markt met veel prijsschommelingen kan deze dus afwijken van de marktwaarde.

Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt?

De WOZ-waarde wordt gebruikt om de hoogte van de volgende belastingen en heffingen te bepalen:

  • de onroerendezaakbelasting (ozb)
  • rioolheffing (geldt niet in alle gemeenten)
  • inkomstenbelasting (eigenwoningforfait)
  • watersysteemheffing
  • schenk- en erfbelasting.

Waarom is het belangrijk dat de WOZ-waarde correct is?

Zoals uitgelegd heeft de WOZ-waarde invloed op de hoogte van een aantal heffingen en belastingen. Een hogere WOZ-waarde zorgt er dan ook voor dat je meer betaalt.

De WOZ-waarde kan tevens een rol spelen bij de onderhandelingen van de koop of verkoop van een huis. Een verkoper heeft belang bij een hogere WOZ-waarde.

Bezwaar indienen tegen de WOZ-waarde

Als je het niet eens bent met de hoogte van de WOZ-waarde van je huis, kun je bezwaar maken. Je dient dan binnen zes weken na beschikkingsdatum een bezwaarschrift te hebben ingediend. Je kunt een bezwaarschrift zelf indienen of hiervoor een deskundige inschakelen.

Laura Makelaardij & Advies begeleidt je professioneel en efficiënt bij het indienen van een bezwaarschrift. Carla, onze WOZ-specialist, heeft jarenlang zelf ‘in de WOZ’ gewerkt en ondersteunt je met het indienen van een goed onderbouwd bezwaarschrift. Hiermee bespaar je een hoop tijd en vergroot je de kans op verlaging van de WOZ-waarde maximaal. Klik hier voor meer informatie.