Wat is een bouwdepot en hoe werkt het?

Veel mensen zijn in de veronderstelling dat de kosten van een verbouwing niet meer mogen worden meegenomen in de hypotheek. Dat klopt niet!

Wat is een bouwdepot?

Kosten voor een verbouwing kunt u meenemen in de hypotheek. Dat betekent dat de kosten bij de hypotheek worden opgeteld. U lost ze samen met uw hypotheek elke maand af.

De kosten voor de verbouwing worden op een aparte rekening gezet: het bouwdepot. Een speciale ‘bouwrekening’ dus. Vaak kunt u na 2 jaar geen gebruik meer maken van het bouwdepot. Het geld dat na 2 jaar eventueel nog in het depot zit, wordt van de hypotheek afgetrokken. Bent u binnen 2 jaar klaar met verbouwen, is de rekening leeg of heeft u er vier maanden geen gebruik van gemaakt? Dan kunt u de rekening zelf opheffen.

Hoe hoog mag het bouwdepot zijn?

In Nederland is het zo dat u maximaal 100% van de waarde van uw woning kunt lenen. De waarde van de woning wordt vastgesteld door een taxateur. In het geval van een verbouwing wordt er naast de marktwaarde ook een marktwaarde na verbouwing door de taxateur in het taxatierapport vermeld.

De hoogte van het bouwdepot is ook afhankelijk van het soort verbouwing. Het realiseren van een aanbouw zorgt bijvoorbeeld voor meerwaarde doordat deze aanbouw voor meer (woon)ruimte zorgt. Het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer is minder waardevast, deze zaken zijn namelijk nogal smaakgevoelig en zorgen vaak voor een kleinere waardevermeerdering dan bijvoorbeeld een aanbouw. Hierdoor kan zo’n verbouwing vaak niet helemaal in de hypotheek worden meegenomen. Een nieuwe keuken wordt bijvoorbeeld voor 60%-70% in de hypotheek meegenomen, dat betekent dat u de overige 30% of 40%zelf moet betalen.

Energiebesparende maatregelen

Gaat u energiebesparende maatregelen treffen? Dan kunt u maximaal 106% van de marktwaarde na verbouwing lenen. Zo is er bijvoorbeeld ruimte om zonnepanelen te laten installeren, waarmee u ook weer energie (en dus kosten) kunt besparen.

Betalen uit een bouwdepot

U kunt zelf geen geld opnemen uit het bouwdepot. Als u gebruik wilt maken van het depot dient u facturen naar de hypotheekverstrekker op te sturen. Zij betalen dan de rekening aan bijvoorbeeld de aannemer of leverancier. Sommige kosten kunt u zelf voorschieten en declareren bij de bank. In dat geval is het wel zaak dat u alle bonnen en facturen goed bewaart.

Taxatie waarde na verbouwing

Zoals eerder beschreven dient er bij het afsluiten van een bouwdepot een taxatierapport opgesteld te worden waarin naast de marktwaarde in de huidige staat ook een marktwaarde na verbouwing staat. Wij als taxateur dienen zich voor het berekenen van deze marktwaarde na verbouwing te baseren op een verbouwingsspecificatie. Dit is een standaard model specificatie die u van ons voorafgaand aan de taxatie ontvangt. Hierin vult u de werkzaamheden met bijbehorende kosten in die u uit het bouwdepot van plan bent te bekostigen. Tevens dienen wij van alles dat verbouwd, vernieuwd of veranderd gaat worden foto’s te maken bij de opname van de woning.

Advies en NWWI taxatierapport

Heeft u vragen of de mogelijkheden voor het financieren van een verbouwing? Neem dan gerust contact met ons op, we verwijzen u graag door naar een hypotheekadviseur uit ons netwerk.

Ook voor de benodigde taxatie kunt u bij ons terecht. Kijk voor meer informatie ook op de pagina Woningtaxatie of neem vrijblijvend contact met ons op.