Bouwkundige keuring

Een bouwkundig keuringsrapport geeft inzicht in de technische- en onderhoudsstaat van een woning. Daarnaast is het rapport voorzien van een globale kostenraming voor de direct noodzakelijke kosten en de te verwachten kosten binnen 1 tot 5 jaar. Hiermee heeft u een waardevol instrument in handen. Zo versterkt u uw onderhandelingspositie en helpt het u bij het overdenken van belangrijke beslissingen.

Een bouwkundig keuringsrapport: waardevol instrument

Wie voert de bouwkundige keuring uit?

De keuring wordt uitgevoerd door een ervaren bouwkundige van een landelijke keten conform de ISO-9001 en de BRL-9500.

Wat bekijkt de bouwkundige?

De bouwkundige bekijkt de volgende elementen:

 • fundering, kruipruimte (beperkt) en vloeren;
 • riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte;
 • bouwkundige staat van vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien;
 • vochtmetingen m.b.t. houtrot en doorslaand- en optrekkend vocht;
 • staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen;
 • technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie;
 • staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enzovoort;
 • visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie;
 • visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie;
 • visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van keuken;
 • visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van alle overige sanitaire groepen;
 • een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen;
 • vaststellen aanwezigheid loden waterleiding, risico koolmonoxide en dergelijke.

Een visuele inspectie

De totale bouwkundige keuring is visueel en niet-destructief. Van de belangrijkste bouwkundige onderdelen wordt bepaald in welke conditie deze verkeren en deze worden in het rapport vastgelegd. Asbest zal worden gemeld indien het eenvoudig visueel waarneembaar is, de inspectie is echter geen asbestinventarisatie. Aanwezigheid van asbest kunnen wij middels deze inspectie niet totaal uitsluiten.

De kosten

Wij hanteren een vast tarief van € 375,00 inclusief BTW (voor objecten tot 800 m3). Na de bouwkundige keuring ontvangt u het bouwkundig rapport met de bevindingen, inclusief foto’s, een kostenindicatie van achterstallig onderhoud en een indicatie van de kosten van onderhoud voor de komende jaren.

Waarmee dient u rekening te houden?

 • Het rapport is een momentopname en geeft geen garantie voor de toekomst.
 • Gebreken die na het verwijderen van wandafwerkingen, aftimmeringen en dergelijke zichtbaar worden vallen buiten de scope van de visuele inspectie.

Informatie en aanvragen

Indien u meer informatie wenst of een bouwkundige keuring wilt aanvragen, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of u belt ons direct op het telefoonnummer: 043 358 07 22.

Contact